Stichting Kinderland Amstelveen

Stichting Kinderland Amstelveen, gevestigd aan Startbaan 3, 1185XP te Amstelveen, heeft dit document opgesteld als zijnde de algemene voorwaarden.

0. Contactgegevens:

Email: kinderland.amstelveen@gmail.nl
Adres: Startbaan 3
Postcode: 1185XP
Plaats: Amstelveen
Telefoon: +31647202018
KvK: 41199431

1. Overeenkomst

Bij het inschrijven van uw kind voor ons zomerkamp gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden. Door akkoord te gaan met de voorwaarden gaat u een overeenkomst met ons aan. Stichting Kinderland Amstelveen behoudt zich het recht om deze voorwaarden op ieder moment aan te passen.

2. Aansprakelijkheid

Stichting Kinderland Amstelveen heeft voor de duur van het kamp een WA- en een beperkte ongevallen verzekering afgesloten. De voorwaarden hiervan liggen ter inzage bij het coördinatiepunt. Indien deze verzekering eventuele schade niet of slechts gedeeltelijk dekt, wordt verdere aansprakelijkheid uitgesloten. De verzekering dekt niet het zoek raken van kleding, fietsen, mobiele telefoons en andere persoonlijke eigendommen. Kinderland aanvaard hier ook geen aansprakelijkheid.

3. Termijnen

Stichting Kinderland Amstelveen hanteert de volgende termijnen:

 • Bedenkingstermijn
  • Wij hanteren een bedenkingstermijn van 14 dagen. Dit is de wettelijke bedenkingstermijn. Dit houdt in dat u binnen 14 dagen uw overeenkomst kosteloos kunt ontbinden, mits er geen kosten zijn gemaakt aangaande de service die wij verlenen.
 • Betalingstermijn
  • Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen. Na inschrijving heeft u dus 7 dagen de tijd om de betaling over te maken. Na 7 dagen zult u een aanmaning ontvangen. Indien u niet reageert op de aanmaning zal uw overeenkomst met ons worden ontbonden door middel van annulering van de inschrijving van uw kind. Wilt u later betalen? Stuur ons een mail voor het verstrijken van de betalingstermijn.
 • Annuleringstermijn
  • Naast de betalingstermijn hanteren wij een annuleringstermijn. Na het verstrijken van de bedenkingstermijn wordt de annuleringstermijn automatisch van kracht. Tot twee weken voor aanvang van het kamp kunt u deze termijn aanspreken om recht te hebben tot restitutie van 75% van het aankoopbedrag. Uw overeenkomst met ons wordt dan ontbonden. U kunt zelf bepalen op welke wijze u laat weten dat u uw overeenkomst wilt ontbinden.

Het uitblijven van een betaling of het te laat ontvangen van een betaling zal worden gevolgd door het ontvangen van een aanmaning. Indien er binnen 7 dagen na verzending van de aanmaning nog geen betaling is ontvangen kan dit resulteren in een annulering van de overeenkomst. Stichting Kinderland Amstelveen behoudt zich vervolgens het recht om een wettelijke standaardvergoeding van € 40,- te rekenen. Tevens behoudt Stichting Kinderland Amstelveen zich het recht om juridische- en incassokosten te verhalen op de klant.

4. Beeldmateriaal

Stichting Kinderland Amstelveen registreert gedurende het zomerkamp de evenementen die plaats vinden door middel van het gebruik van beeldmaterieel. Dit betreft foto’s en video’s van de activiteiten georganiseerd door de stichting. Bij het registreren van uw kind gaat u akkoord met dit gegeven en geeft u toestemming om dit beeldmaterieel te maken en gebruiken voor promotionele doeleinden waar uw kind op staat.

5. Huisregels

 • De kleding, broodtrommel en drinken dienen te zijn voorzien van een naam.
 • Op diverse momenten gedurende de dag schenken wij limonade aan de kinderen.
 • Wij verzoeken u, omdat niet iedere ouder evenveel te besteden heeft, niet te veel geld mee te geven.
 • De kinderen dienen elke dag in het bezit te zijn van zwemkleding. Wordt de zwemkleding een dag niet gebruikt, dan blijft deze liggen op Kinderland en wordt, zodra deze wel is gebruikt, weer mee naar huis genomen. Wij verzoeken u vervolgens deze te wassen en de volgende dag weer droge zwemkleding mee te geven. Ook als zwemmen niet op het programma staat, kan het voorkomen dat er toch wordt gezwommen.
 • De kinderen dienen gebracht worden tussen 08:30 en 09:00.
 • De kinderen dienen opgehaald te worden tussen 16:00 en 16:30, tenzij anders vermeld op het programma.
 • Alle kinderen vanaf groep F dienen iedere dag op een goed werkende fiets naar een activiteit te kunnen fietsen. Indien het kind niet in bezit is van een fiets, kan deze niet deelnemen aan het programma van de desbetreffende dag en zal moeten worden opgehaald. Kinderen mogen niet achterop bij elkaar.
 • Het is niet toegestaan de kinderen te voorzien van energiedrank tijdens het kamp.