Algemene informatie

Voor een goed verloop van het kamp hanteren wij enkele regels.
Gelieve uzelf en uw kinderen op de hoogte te stellen van deze regels.

 • De kinderen van de groepen F, G, H, I en J moeten iedere dag op de fiets komen. Ook als de activiteiten worden bezocht met de bus. Geen fiets betekent geen deelname aan het dagprogramma! Uw kind moet dan worden opgehaald. 
 • We hebben geen afsluitbare fietsenstalling meer. Kinderen waarvan de fiets op Kinderland moet blijven staan (zo min mogelijk) kunnen op de eerste dag contact opnemen met de coördinator van de groep. Deze zal dan kijken voor een passende oplossing. 
 • Alle kinderen krijgen van ons een polsbandje. Wij verzoeken u om deze bandjes om te houden gedurende de twee weken van Kinderland. 
 • Mocht uw kind niet-, later komen of eerder naar huis gaan, dan vernemen wij dit graag van u. Het liefst door middel van een WhatsApp of SMS bericht, maar telefonisch mag ook via bovenstaand telefoonnummer. Als een kind er om 09.00 niet is, bellen wij voor de zekerheid na. Zonder toestemming van de ouders mogen de kinderen niet voor 16.00 naar huis. 
 • Wij verzoeken u op alle eigendommen van uw kind de naam van uw kind te vermelden. 
 • Wij hebben niet veel opslagruimte. Wij willen u dan ook vragen om uw kind geen grote tas mee te geven. Wij verzoeken u om uw kind een tas mee te geven die op de rug gedragen kan worden. 
 • Er wordt door Kinderland water verstrekt. Al het overige eten en drinken, inclusief een lunchpakket, dient u aan uw kind mee te geven. 
 • Wij verzoeken u om uw kind niet te veel zakgeld mee te geven. Dit omdat niet alle kinderen evenveel te besteden hebben. 
 • Het is niet toegestaan om tijdens het kamp energie drank te nuttigen. Wij verzoeken u dan ook om dit niet mee te geven. 
 • Wij verzoeken u om uw kind iedere dag zwemkleding mee te geven in een gemakkelijk draagbare tas. Wij kunnen op het laatste moment namelijk besluiten om te gaan zwemmen wanneer dit niet op het programma staat. Als de zwemkleding niet is gebruikt, wordt deze in de groepskist bewaard tot de volgende zwemgelegenheid. 
 • Als uw kind geen zwemdiploma heeft is het dragen van zwembandjes verplicht. Wij verzoeken u deze bij de zwemkleding aan uw kind mee te geven voorzien van een naam. 
 • Het bestuur heeft voor de duur van de vakantieactiviteiten een WA- en een beperkte ongevallenverzekering afgesloten. Indien deze verzekeringen eventuele schade niet of slechts gedeeltelijk dekt wordt verdere aansprakelijkheid uitgesloten. Buiten de verzekering valt onder andere het zoekraken van eigendommen, zoals bijvoorbeeld kleding, fietsen en mobiele telefoons. Het bestuur neemt hiervoor geen verantwoording. 
 • Gevonden voorwerpen kunnen tijdens Kinderland opgehaald worden op het Hermann Wesselink College. Beide weken worden de gevonden voorwerpen van die week verzameld in de hal. Na Kinderland worden alle gevonden voorwerpen weggegooid! Let er dus goed op dat u eventuele gevonden voorwerpen uiterlijk vrijdag 13 augustus komt ophalen. 
 • Wij hebben het programma, dat u via onze website kunt downloaden of inzien, gemaakt onder voorbehoud. Dat betekent dat we van het programma kunnen afwijken. Dit kan om uiteenlopende redenen zijn, zoals bijvoorbeeld bijzonder goed of slecht weer of blauwalg. 
 • De uitleg van de programmaonderdelen kunt u ook op de website vinden onder het menu “Informatie voor ouders” en vervolgens “Informatie over programmaonderdelen”. 
 • Als het erg warm is krijgen de kinderen extra drinken en hebben we zonnebrand bij ons om de kinderen in te smeren. Wij gaan ervanuit dat de kinderen ’s ochtends thuis ingesmeerd worden. Heeft uw kind een zonnebrand allergie, geef dan zonnebrand mee waar uw kind niet allergisch voor is. Let erop dat dit watervaste zonnebrand is. 
 • In verband met de beperkte parkeergelegenheid willen wij u verzoeken niet met de auto te komen of om uw auto te parkeren aan de andere kant van de kruising bij het stoplicht langs de nieuwe woonwijk. Zeker op dagen waarbij wij gebruik maken van bussen is er bijna geen parkeergelegenheid en heeft de bus ruimte nodig om te kunnen manoeuvreren. 
 • Wij vragen u uw kinderen geschikte schoenen aan te trekken. Kinderen mogen niet op blote voeten lopen. Wij vragen u bij mooi weer om uw kinderen waterschoenen mee te geven. 

Voor verdere informatie of als u vragen heeft over bovenstaande huisregels, kunt u contact opnemen met ons via Facebook of de mail. De knoppen in de groene balk rechts bovenin op de pagina zullen u daarbij helpen.

Tevens zijn er nog aanvullende maatregelen genomen door Kinderland, u kunt deze aanvullende maatregelen terugvinden in ons Coronaprotocol. U vindt deze terug onder het kopje ‘Informatie voor ouders’.